SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ LOÀI SAM BIỂN 1

SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ LOÀI SAM BIỂN

Nếu các bạn nghe đến câu “Dính với nhau như sam” thì các bạn có biết Sam là loài vật nào không? Con sam biển có hình thù lạ mắt với lớp vỏ cứng như mai cua, mình tròn dẹt, đường kính khoảng một gang tay (20 cm), dưới bụng có 8 chân càng nhỏ, bơi […]

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ LOÀI SAM BIỂN Read More »