CHÓ PHÚ QUỐC - LOÀI "VƯƠNG KHUYỂN" Ở VIỆT NAM 1

CHÓ PHÚ QUỐC – LOÀI “VƯƠNG KHUYỂN” Ở VIỆT NAM

Chó Phú Quốc là một loại chó riêng biệt của huyện đảo Phú Quốc, Việt Nam. Nó có đặc điểm phân biệt với các loại chó khác là các xoáy lông ở trên sống lưng, chân có màng. Nó là một trong ba dòng chó có xoáy lông trên lưng trên thế giới. Hai loại […]

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

CHÓ PHÚ QUỐC – LOÀI “VƯƠNG KHUYỂN” Ở VIỆT NAM Read More »